ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Kontakt

ATC Dr.Mann s.r.o.
Sídlo firmy
Kabátníkova 2
602 00 Brno
Česká republika

Ing. Zdenek Blažek
jednatel firmy

Tel.:  +420 776 004 915
Fax:  +49 6261 6729500
Mobil:  +420 731 335 727
   
E-Mail:  E-Mail Kontakt
Internet:  www.ATCDrMann.comZde nám napište svùj problém nebo vzkaz, či navažte kontakt
( Kontaktní formulář). 

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.