ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Odstranění arzénu z pitné vody

Od června 2002 platí EU-limit jen 10 mikrogramů arzénu na litr pitné vody. Tato hodnota je v mnoha částech jižního Německa, např. Jižním Tyrolsku často mnohonásobně překračována. Naše firma nabízí pro obce a soukromé zákazníky jednoduché řešení na dodržení limitu obsahu arzénu, aby byly hodnoty jednoznačně podlimitní a tím nedocházelo k zatěžování organismu lidí a zvířat.

Výhody:

 • zrnitý, netoxický adsorbční materiál
 • bez použití chemikálií
 • nemění chuť a vlastnosti vody
 • obsah arzénu pod limity EU
 • jednoduchá a na obsluhu nenáročná metoda
 • efektivní a s dlouhou životností

Další výhody řešení ATC:

 • filtrační nádobu dodáme v každé velikosti a pro jakýkoliv výkon
 • pro každého zákazníka je zařízení navrženo přesně pro jeho potřeby
 • na instalace, uvedení do provozu, kontrolní analýzy a zpracování odpadu s obsahem arzénu má ATC a její partnerský podnik kompletní řešení

Projekty v Jižních Tyrolích - více než 15 let

 • Pilotní projekt v roce 2003 v Außersuldenu
 • Obecní zásobování pitnou vodou obce Tyrolích (Muthöfe) v roce 2005 ve spolupráci s firmou Hofer (San Christina)
 • Kombinovaná metoda k odstranění arzénu a uranu pro zásobování pitnou vodou obce Trushofs (Stifts) počátkem roku 2006
 • Další místa s instalací zařízení na odstranění arzénu (Schnalstal, Region Klausen, Region Sulden)

Servisní podpora pro naše filtracní systémy ruzných velikostí ve Švýcarsku, Nemecku a Rakousku

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.